Измерване на костната плътност

osteoporosisИзмерването на костната плътност е изследване, което се използва за диагностициране на остеопороза. Остеопорозата е заболяване, предизвиквано от различни причини, които водят до намаляване на способността на костите да понасят физическо натоварване, в следствие на което при незначителни физически натоварвания или травми, се стига до счупване или смачкване на кост. В резултат на това, настъпва инвалидизация и съкращаване на живота. Това заболяване може да засегне както мъже, така и жени, но се среща най-често при жени след 50 годишна възраст и при мъже след 70 годишна възраст. С оглед ранното установяване на остеопороза, е необходимо изследване на костната плътност с апарат за двойно-енергетична рентгенова абсорбциметрия (DEXA). Целта на това изследване е да се определи какъв е фрактурният риск  (рискът от счупване) при конкретния пациент, въз основа на което да се вземе решение за профилактика или лечение на това заболяване. Лицата, които би трябвало да направят такова изследване са:

 • Жени над 65 години
 • Мъже над 70 години
 • Пациенти със счупване при незначителна травма
 • Пациенти със заболявания, състояния или прием на медикаменти (кортикостероиди, антихормонално лечение и др.), увеличаващи риска за развитие на остеопороза
 • Жени в ранна менопауза с налични рискови фактори за фрактура (ниско телесно тегло, хронични възпалителни заболявания, използване на високорискови медикаменти и др.)
 • Пациенти, провеждащи лечение за остеопороза, с цел проследяване на получения ефект.

Провеждане на изследването

 • Не се изследват бременни жени.
 • Изследват се поясните прешлени и/или бедрената шийка.
 • Това изследване е невъзможно, ако пациентът има много тежка сколиоза (изкривяване на гръбнака) или деформации, които обхващат повече от два от измерваните четири прешлена.
 • При протеза на бедрената шийка и/или деформация изследването се извършва на здравото бедро. Не се поставя диагноза по деформирана бедрена шийка.
 • Ако са извършвани рентгенови изследвания с контрастно вещество, необходимо е да са минали поне 7 дни от изследването.
 • Ултразвуковото измерване на плътността според СЗО е метод за скрининг на пациентите с повишен фрактурен риск. Той не трябва да се използва за диагноза и лечение, а само за предварителен подбор на пациенти, подлежащи на по-нататъшно изследване с дензитометрия.